Μια νέα αναλυτική έκθεση για το European Data Portal, διερεύνησε τις πρωτοβουλίες Ανοιχτών Δεδομένων σε οκτώ ευρωπαϊκές πόλεις μεσαίου μεγέθους.

Πρόκειται για το Δουβλίνο, τη Φλωρεντία, το Γκντανσκ, τη Γάνδη, το Ελσίνκι, τη Λισαβόνα, τη Θεσσαλονίκη και το Βίλνιους. Όλες αυτές οι πόλεις έχουν στη διάθεσή τους στρατηγικές ανοιχτών δεδομένων και πύλες, οι οποίες δεν είναι μεμονωμένες πρωτοβουλίες, αλλά ενσωματώνονται σε ευρύτερες στρατηγικές ψηφιακής στρατηγικής ή στρατηγικές έξυπνης πόλης.

Tech

Οι περισσότερες από τις πύλες δεν επικεντρώνονται μόνο σε αυτό το «βασικό καθήκον» – δημοσιεύοντας δεδομένα – αλλά περιλαμβάνουν και χαρακτηριστικά που αποσκοπούν στην επαφή με τους χρήστες, όπως ειδήσεις, ημερολόγιο εκδηλώσεων και μηχανισμούς σχολίων και ανάδρασης. Οι πρωτοβουλίες που απευθύνονται στους πολίτες, επικεντρώνονται συχνά στην πρακτική εφαρμογή των Ανοιχτών δεδομένων.

Όσον αφορά τις στρατηγικές Ανοιχτών δεδομένων, επτά από τις οκτώ πόλεις ξεκίνησαν τις πρωτοβουλία τους στα Ανοιχτά δεδομένα έπειτα από πρωτοβουλίες της ηγεσίας της πόλης. Με την πάροδο του χρόνου, αυτές οι προσεγγίσεις ενσωμάτωσαν περισσότερες κοινοτικές πρωτοβουλίες για τα Ανοιχτά δεδομένα. Αντίθετα, η Γάνδη υιοθέτησε με επιτυχία μια προσέγγιση από κάτω προς τα πάνω. Το σημαντικότερο εμπόδιο που αντιμετωπίζουν οι πόλεις που περιλαμβάνονται στην παρούσα έκθεση είναι τεχνικά, αλλά συνολικά τα εμπόδια έχουν σχέση με τα εμπόδια που υπάρχουν και σε εθνικό επίπεδο.

Παγκόσμια Υπόκλιση: Το πιο φθηνό νησί της Ελλάδας για διακοπές φέτος!Για διαμονή 5 ημερών δίνεις από 160€ ως 250€ το πολύ!!!

Συνολικά, αυτή η έκθεση δείχνει ότι όχι μόνο οι σημαντικότερες πόλεις της Ευρώπης όπως η Βαρκελώνη και το Παρίσι – όπως παρουσιάζονται στην πρώτη έκθεση – ωριμάζουν μέσα από το ταξίδι τους στα Ανοιχτά δεδομένα, αλλά και ότι περισσότερες πόλεις μεσαίου μεγέθους κάνουν τολμηρά βήματα σε σχέση με τα Ανοιχτά Δεδομένα. Αυτό είναι σημαντικό, επειδή οι πόλεις έχουν ζωτική σημασία, στην αλυσίδα δημοσίευσης ανοιχτών δεδομένων.

Τα ανοικτά δεδομένα λειτουργούν στα περισσότερα κράτη και ενισχύονται ολοένα και περισσότερο από σταθερέςσχετικές πολιτικές. Αλλά δεν έχει σημασία μόνο το εθνικό επίπεδο. Για μια επιτυχημένη εθνική πρωτοβουλία για τα ανοικτά δεδομένα, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ολόκληρη η αλυσίδα δημοσίευσης των δεδομένων. Οι πόλεις πρέπει να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο εδώ.

 

Image result for «έξυπνες πόλεις» της ΕυρώπηςΠιο συγκεκριμένα, οι μεγαλύτερες ευρωπαϊκές πόλεις δημοσιεύουν πολλά στοιχεία σχετικά με θέματα όπως ο πολεοδομικός σχεδιασμός, ο τουρισμός και τα δεδομένα σε πραγματικό χρόνο στον τομέα των μεταφορών και της κινητικότητας, όπως τα σύνολα δεδομένων για τα διαθέσιμα σημεία στάθμευσης. Επιπλέον, οι πόλεις επωφελούνται επίσης από τη χρήση των Ανοιχτών δεδομένων για την αντιμετώπιση τυπικών αστικών προκλήσεων, όπως η κυκλοφοριακή συμφόρηση και η ρύπανση και για την βελτίωση της ποιότητας των αστικών δημόσιων υπηρεσιών και της αλληλεπίδρασης μεταξύ της τοπικής κυβέρνησης και των πολιτών.

 

Στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://opendata.thessaloniki.gr/el η δημοτική αρχή της Θεσσαλονίκης διαθέτει σε δημόσια χρήση 74 βάσεις δεδομένων. Πρωταθλήτρια σε αυτόν τον τομέα και στο πλαίσιο της έρευνας είναι η Φλωρεντία με 1.366 βάσεις δεδομένων.

πηγή:msn.com

- Advertisement -
ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ