Σε σειρά μέτρων για την αντιμετώπιση του προβλήματος που προέκυψε στο λιμάνι της Χίου και συγκεκριμένα στη νέα ράμπα πρόσδεσης των πλοίων της ακτοπλοΐας όπου έχει δημιουργηθεί εκτεταµένη υποσκαφή στο βορειοδυτικό κρηπίδωµα, το οποίο έχει πάρει και μερική κλίση, προχώρησε η Λιµενική Επιτροπή του Διαδηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Χίου που συνεδρίασε εκτάκτως.

Σύμφωνα με έγγραφό του προέδρου του Λιμενικού Ταμείου Μιχάλη Μπελέγρη προς το υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής η επιτροπή αποφάσισε να θέσει το τµήµα του λιµένα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και να ενεργοποιήσει τις διατάξεις του νόµου για την κατεπείγουσα αντιµετώπισή του.

Σπεύδουν να λάβουν μέτρα για το λιμάνι της Χίου που βυθίζεται

Να ενεργοποιήσει το κεντρικό τµήµα του κρηπιδώµατος για την πρόσδεση των πλοίων της ακτοπλοΐας, ώστε να εξασφαλιστεί η σύνδεση του νησιού µε την ηπειρωτική Ελλάδα και να καλύψει από ίδιους πόρους του φορέα τις οικονοµικές απαιτήσεις του έργου σε περίπτωση που δεν γίνει δυνατή οποιαδήποτε άλλη οικονοµική ενίσχυση.

Η υπηρεσία του Λιμενικού Ταμείου Χίου βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία µε το υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, µε το λιµεναρχείο Χίου και µε όλους τους εµπλεκόµενους φορείς, µε στόχο η αποκατάσταση να πραγµατοποιηθεί εντός των επόµενων τριών µηνών και να επανέλθει η κανονικότητα στο κεντρικό λιµάνι της Χίου.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ