Η ανάπτυξη ενός συμπαγούς, επιμήκους όγκου επέτρεψε τη ρύθμιση των γενικών αναλογιών συμβάλλοντας στη μείωση απωλειών.

Για την αύξηση της θερμικής αδράνειας, ώστε να επιτευχθούν χαμηλές θερμοκρασιακές διακυμάνσεις εσωτερικά, επιλέχθηκε συμβατική κατασκευή (φέρων οργανισμός σκυροδέματος, πλήρωση οπτοπλινθοδομής) και δημιουργία μεγάλης θερμικής μάζας. Το σχήμα, η θέση και η διαστασιολόγηση των ανοιγμάτων συνδυάστηκαν με διατάξεις σκίασης ανάλογα με τους προσανατολισμούς, επιτυγχάνοντας ταυτόχρονα ηλιοπροστασία και επαρκή φωτισμό χωρίς θάμβωση.
Στον αερισμό – δροσισμό και στις συνθήκες περιβαλλοντικής απόκρισης  συντρέχει ο ελεγχόμενος χώρος του αιθρίου, με την αντίληψη του βιολογικού χρόνου, τη δημιουργία ευνοϊκού μικροκλίματος (φυτεύσεις, υδάτινο στοιχείο) και την κυκλοφορία του αέρα από τις ψυχρότερες στις θερμότερες ζώνες, μέσω των ανοιγμάτων των όψεων και της διαμορφωμένης εισόδου του αιθρίου. Μονώσεις, στεγανοποιήσεις, θερμογέφυρες και λοιπά χαρακτηριστικά ελέγχθηκαν ενδελεχώς στις επιλογές υλικών και στην κατασκευή.

Εννιά στάσεις που πρέπει να κάνεις στην Αράχωβα για να τη δεις όπως της αξίζει!

Αποφεύχθηκε η χρήση υλικών με μεγάλη ενεργειακή κατανάλωση ή οικολογικό «αποτύπωμα», ενώ προτιμήθηκαν «καθαρές» τεχνολογίες δόμησης. Για τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας θέρμανσης / ψύξης επιλέχθηκε η ενσωμάτωση υδρόψυκτου συστήματος VRV (πολυδιαιρούμενο, πολλαπλών κλιματιζόμενων ζωνών, με μεταβλητή διανομή ψυκτικού μέσου R 410a) με εκμετάλλευση της γεωθερμικής ενέργειας χαμηλής ενθαλπίας. Η αποβολή της θερμότητας κατά τους θερινούς μήνες και η άντλησή της κατά τους χειμερινούς, γίνεται από σύστημα γεωθερμίας ανοικτού κυκλώματος, με δύο γεωτρήσεις νερού (άντλησης και επανεισαγωγής) και υδρόψυκτες αντλίες θερμότητας

Έτσι, η θέρμανση / ψύξη των χώρων επιτυγχάνεται αποκλειστικά με χρήση ηλεκτρικής ενέργειας και εκμετάλλευση της σταθερής θερμοκρασίας του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα. Ως μέσα για την εξοικονόμηση ενέργειας εφαρμόσθηκαν τεχνικές μείωσης της κατανάλωσης των φωτιστικών σωμάτων, με τον έλεγχο  στους χώρους γραφείων. Aπό τα αποτελέσματα των προσομοιώσεων η εκτιμώμενη μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας για το φωτισμό είναι περίπου 30% σε σχέση με την κατανάλωση ενός συμβατικού συστήματος.

Στοιχεία έργου
Αρχιτεκτονική μελέτη: ΜΕΤΕ ΣΥΣΜ Α.Ε.
Στατική μελέτη: ΜΕΤΕ ΣΥΣΜ Α.Ε.
Οριστική μελέτη: Κικίδης – Μπόζης και Συνεργάτες
Η/Μ μελέτη εφαρμογής: ΑLTEREN A.E.
Επίβλεψη: Τιμόθεος Καρυπίδης, πολ. μηχ. – ΜΕΤΕ ΣΥΣΜ Α.Ε.
Κατασκευή: ΜΕΤΕ ΣΥΣΜ Α.Ε. – ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.
Τοποθεσία: Θέρμη Θεσσαλονίκης
Συνολικό εμβαδό κτιρίου: 3.500 m²
Χρόνος μελέτης: 2008
Χρόνος κατασκευής: 2008 – 2010
Φωτογραφίες: Κώστας Ευαγγελίδης

Περιφέρεια: Κεντρική Μακεδονία

πηγή:mononews.gr

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ