Στην Ελλάδα το φιλοδώρημα κυμαίνεται από 5 έως 10% του συνολικού λογαριασμού.