Ο κανονισμός 181/2011 δημοσιεύθηκε στις 28 Φεβρουαρίου 2011 και οι διατάξεις του ετέθησαν σε εφαρμογή την 1η Μαρτίου 2013. Ο κανονισμός εφαρμόζεται στα δρομολόγια μεγάλων αποστάσεων (άνω των 250 χλμ.) ενώ ορισμένες από τις διατάξεις του εφαρμόζονται σε όλα τα δρομολόγια, συμπεριλαμβανομένων των δρομολογίων μικρών αποστάσεων.

Τα νέα δικαιώματα για τα δρομολόγια μεγάλων αποστάσεων ( άνω των 250 χλμ.) περιλαμβάνουν ανάμεσα σε άλλα, τα εξής:

Διαβάστε ακόμα: ταξιδεύεις κάπου που δεν ξέρεις τη γλώσσα; Να πώς θα το αντιμετωπίσεις

– επαρκή συνδρομή, όπως ελαφρά γεύματα και αναψυκτικά και, όταν είναι αναγκαίο, κατάλυμα για έως τρεις διανυκτερεύσεις, με κάλυψη μέχρι 80 ευρώ ανά διανυκτέρευση με εξαίρεση βέβαια τις περιπτώσεις ανωτέρας βίας, όπως , περιπτώσεις δυσμενών καιρικών συνθηκών και μεγάλων φυσικών καταστροφών

– επίσης ανάλογη συνδρομή προβλέπεται και σε περίπτωση που ένα ταξίδι διάρκειας τριών και πλέον ωρών ματαιώνεται ή η αναχώρηση καθυστερεί για περισσότερο από 90 λεπτά

– παράλληλα, προβλέπεται εγγύηση επιστροφής χρημάτων ή μεταφοράς με άλλο δρομολόγιο σε περιπτώσεις υπεράριθμων κρατήσεων θέσεων ή σε περίπτωση ματαίωσης ή καθυστέρησης άνω των 120 λεπτών

– προβλέπεται αποζημίωση ίση προς το 50% της αξίας του εισιτηρίου σε περίπτωση καθυστέρησης της αναχώρησης για περισσότερο από 120 λεπτά από την προβλεπόμενη ώρα ή σε περίπτωση ματαίωσης του ταξιδιού και αδυναμίας του μεταφορέα να εξασφαλίσει στον επιβάτη είτε άλλο δρομολόγιο είτε επιστροφή της αξίας του εισιτηρίου

– υποχρέωση πληροφόρησης σε περίπτωση ματαίωσης του δρομολογίου ή καθυστέρησης της αναχώρησης.
προστασία επιβατών σε περίπτωση θανάτου, τραυματισμού, απώλειας ή φθοράς μετά από οδικό ατύχημα, όπως π.χ

– προβλέπεται διανυκτέρευση έως δύο νύχτες σε ξενοδοχείο, συνολικού ποσού 80 ευρώ για την κάθε διανυκτέρευση
δωρεάν συνδρομή στα άτομα με αναπηρία και στα άτομα με μειωμένη κινητικότητα, τόσο στους τερματικούς σταθμούς όσο και επί του μέσου μεταφοράς

– εφόσον παραστεί ανάγκη, δωρεάν μεταφορά συνοδών

Διαβάστε ακόμα: Προσφορά – 1.600 εισιτήρια για Πάσχα στο Λονδίνο από 9,90€ και από Αθήνα και από Θεσσαλονίκη

Επιπλέον, τα ακόλουθα δικαιώματα θα εφαρμόζονται σε όλα τα δρομολόγια:

– μη επιβολή διακρίσεων όσον αφορά τους ναύλους και τους όρους της σύμβασης σε βάρος επιβατών βάσει της ιθαγένειάς τους
– μη διακριτική μεταχείριση ατόμων με αναπηρία και ατόμων με μειωμένη κινητικότητα, καθώς και χρηματική αποζημίωση για την απώλεια ή ζημία του εξοπλισμού κινητικότητάς τους σε περίπτωση ατυχήματός τους κατά τη διάρκεια του ταξιδίου τους

– καθιέρωση ελάχιστων κανόνων για την ταξιδιωτική ενημέρωση όλων των επιβατών πριν και κατά τη διάρκεια του ταξιδιού τους, καθώς και γενική ενημέρωση αναφορικά με τα δικαιώματά τους στους τερματικούς σταθμούς

Διαβάστε ακόμα: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω του 6ου «Kallithea Run»

Επίσης, πρέπει να υπάρχει διαθέσιμος μηχανισμός διεκπεραίωσης καταγγελιών από τους μεταφορείς, για όλους τους επιβάτες, όπως, ανεξάρτητοι εθνικοί φορείς σε κάθε κράτος μέλος με εντολή να εφαρμόσουν τον κανονισμό και ανάλογα με την κάθε περίπτωση να επιβάλουν τις αντίστοιχες ποινές.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ