Ξενοδοχεία την εποχή του κορνοϊού

Μπορεί το κράτος να μάζεψε τα περί αστικής ευθύνης στα ξενοδοχεία αλλά έφερε τα πρόστιμα και το κλείσιμο των επιχειρήσεων σε οποίους δεν εφαρμόζουν μέτρα και πρωτόκολλα. Διαβάστε στο travelstyle ακριβώς σε ποιες περιπτώσεις θα πέφτουν τα πρόστιμα…

- Advertisement -

Απαραίτητη προϋπόθεση, οι τουριστικές επιχειρήσεις της Ελλάδας να αποδεικνύουν την προσήκουσα εφαρμογή των όρων των ειδικών πρωτοκόλλων υγειονομικού περιεχομένου, που ανακοινώθηκαν χθες.

“Πολλά μαγαζιά με λουκέτο και… κανόνι”: Τραγική διαπίστωση από τον Τάσο Δούση

Τι αναφέρει ο νέος νόμος

Στο νέο νόμο πλέον προβλέπονται και πρόστιμα από 500 έως 5.000 ευρώ, μέχρι αναστολή λειτουργίας από 15 έως 90 ημέρες, σε περίπτωση μη τήρησης των υγειονομικών πρωτοκόλλων.

Ειδικότερα αναφέρεται:

Με κοινή απόφαση των υπουργών Υγείας και Τουρισμού και του κατά περίπτωση συναρμόδιου υπουργού, η οποία εκδίδεται μετά από γνώμη της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19, για το καθοριζόμενο ως αναγκαίο χρονικό διάστημα, εκδίδονται ειδικά πρωτόκολλα υγειονομικού περιεχομένου βάσει των οποίων λειτουργούν οι τουριστικές επιχειρήσεις της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 4276/2014 (Α’ 155) κατά παρέκκλιση των ισχυόντων όρων λειτουργίας τους. Εντός της κοινής απόφασης του προηγούμενου εδαφίου ορίζονται οι ειδικοί όροι λειτουργίας των τουριστικών επιχειρήσεων βάσει των ειδικών πρωτοκόλλων υγειονομικού περιεχομένου, το χρονικό διάστημα ισχύος των όρων των ειδικών πρωτοκόλλων υγειονομικού περιεχομένου, καθώς και το πεδίο εφαρμογής των ειδικών πρωτοκόλλων υγειονομικού περιεχομένου.

Aegean: Αυτά είναι τα πρωτόκολλα της εταιρείας για τα αεροπλάνα της. Αναλυτικές πληροφορίες

υπάλληλος ξενοδοχείου με μάσκα

Στα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που παραβιάζουν τους όρους των ειδικών πρωτοκόλλων υγειονομικού περιεχομένου της παρ. 1 επιβάλλεται, για κάθε παράβαση, με αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας αρχής, διοικητικό πρόστιμο από πεντακόσια (500) ευρώ έως πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ, καθώς και αναστολή λειτουργίας της τουριστικής επιχείρησης για χρονικό διάστημα από δεκαπέντε (15) έως ενενήντα (90) ημέρες.

Πάρος: Τα καλύτερα 5 ξενοδοχεία κάτω από 50 ευρώ

Ποιες αρχές θα βεβαιώνουν τα πρόστιμα

Αρμόδιες αρχές για τη διασφάλιση της εφαρμογής των μέτρων της παρ. 1 και τη διαπίστωση των παραβάσεων είναι οι κατά τόπο αρμόδιες περιφερειακές υπηρεσίες τουρισμού, η Ελληνική Αστυνομία, η δημοτική αστυνομία και οι λιμενικές αρχές στην περιοχή ευθύνης τους, καθώς και η Εθνική Αρχή Διαφάνειας του άρθρου 82 του ν. 4622/2019(Α’ 133). Αρμόδιες αρχές για την επιβολή του διοικητικού προστίμου, καθώς του διοικητικού μέτρου της αναστολής λειτουργίας είναι οι κατά τόπο αρμόδιες περιφερειακές υπηρεσίες τουρισμού.

Αστυνομικός με μάσκα

Με την απόφαση της παρ. 1 εξειδικεύονται το διοικητικό πρόστιμο της παρ. 2, αναλόγως του βαθμού διακινδύνευσης της δημόσιας υγείας, η εφαρμοστέα διαδικασία και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.

Διαβάστε ακόμα στο travelstyle.gr:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ