Η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή πληροφορεί ότι από την 1η Ιουλίου έχει τεθεί σε ισχύ η νέα νομοθεσία σχετικά με τα οργανωμένα ταξίδια και τους συνδεδεμένους ταξιδιωτικούς διακανονισμούς (Νόμος 186(Ι)/2017).

Ο Νόμος εναρμονίζει το εθνικό Δίκαιο με την αντίστοιχη Οδηγία της Ε.Ε., που σκοπό έχει να καθιερώσει ένα υψηλό και ομοιόμορφο επίπεδο προστασίας των ταξιδιωτών όσον αφορά στα οργανωμένα ταξίδια, λαμβάνοντας, επίσης, υπόψη την ολοένα αυξανόμενη χρήση του Διαδικτύου για κρατήσεις.

Με τον νέο Νόμο καλύπτονται δύο είδη ταξιδιών: (1) Τα οργανωμένα ταξίδια που διοργανώνονται από διοργανωτές ταξιδιών, και (2) Οι πιο σύγχρονοι τρόποι ταξιδιωτικών κρατήσεων, οι αποκαλούμενοι συνδεδεμένοι ταξιδιωτικοί διακανονισμοί, όπου οι καταναλωτές οδηγούνται με στοχευμένο τρόπο, από τη στιγμή που κάνουν κράτηση κάποιας ταξιδιωτικής υπηρεσίας (π.χ. αγορά αεροπορικού εισιτηρίου), συνήθως από το Διαδίκτυο, να κάνουν κράτηση επιπλέον ταξιδιωτικών υπηρεσιών (π.χ. ενοικίαση αυτοκινήτου).

- Advertisement -

Σε σχέση με τα οργανωμένα ταξίδια, ο Νόμος προνοεί ότι ο διοργανωτής οφείλει να παρέχει στους ταξιδιώτες συγκεκριμένες και σαφείς πληροφορίες πριν από τη σύναψη της σύμβασης, όπως τα κύρια χαρακτηριστικά των ταξιδιωτικών υπηρεσιών, τη συνολική τιμή του πακέτου, συμπεριλαμβανομένων των φόρων, τους τρόπους πληρωμής και ενημέρωση σχετικά με τη δυνατότητα του ταξιδιώτη να ακυρώσει τη σύμβαση. Επίσης, ο διοργανωτής οφείλει να ενημερώνει τους ταξιδιώτες σχετικά με το ποιος θα έχει την τελική ευθύνη σε περίπτωση όπου κάποια υπηρεσία δεν θα εκτελεστεί όπως συμφωνήθηκε.

Πού θα πάνε διακοπές οι Έλληνες φέτος;

Αναφορικά με τους συνδεδεμένους ταξιδιωτικούς διακανονισμούς, ο Νόμος υποχρεώνει τους εμπόρους να ενημερώνουν τους ταξιδιώτες κατά τη στιγμή της σύμβασης ότι η συναφθείσα σύμβαση δεν αποτελεί οργανωμένο ταξίδι και, συνεπώς, ότι δεν θα έχουν όλα τα δικαιώματα που παρέχονται στην περίπτωση ενός οργανωμένου ταξιδιού.

Στον Νόμο περιλαμβάνονται, επίσης, τυποποιημένα έντυπα βασικών πληροφοριών, τα οποία τόσο οι διοργανωτές όσο και οι έμποροι που διευκολύνουν συνδεδεμένους ταξιδιωτικούς διακανονισμούς οφείλουν να παρέχουν στους ταξιδιώτες πριν από τη σύναψη σύμβασης, ανάλογα με τον τύπο του ταξιδιού και τη μέθοδο κράτησης.

Διαβάστε ακόμα:  Πλημμύρισε το αεροδρόμιο της Ρόδου! Απομάκρυναν τα νερά με σφουγγαρίστρες και κουβάδες...

Ο ταξιδιώτης, τόσο στις συμβάσεις οργανωμένου ταξιδιού όσο και στις συμβάσεις συνδεδεμένων ταξιδιωτικών διακανονισμών, προστατεύεται σε περίπτωση αφερεγγυότητας του εμπόρου που είναι υπεύθυνος για τη σύμβαση. Σε τέτοιο ενδεχόμενο, ο διοργανωτής ή ο έμπορος που διευκολύνει συνδεδεμένους ταξιδιωτικούς διακανονισμούς οφείλει να παρέχει εξασφάλιση για την επιστροφή των ποσών που λαμβάνει από τους ταξιδιώτες. Η εξασφάλιση καλύπτει και επαναπατρισμό.

Επιπρόσθετα, ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού έχει ορίσει τον Σύνδεσμο Ταξιδιωτικών Πρακτόρων Κύπρου (ACTA) να ενεργεί ως «Εγκεκριμένο Σώμα» σύμφωνα με το άρθρο 18 του Νόμου. Ρόλος του Εγκεκριμένου Σώματος είναι, μεταξύ άλλων, να διασφαλίζει ότι οι διοργανωτές οργανωμένων ταξιδιών και οι έμποροι που διευκολύνουν συνδεδεμένους ταξιδιωτικούς διακανονισμούς, πληρούν τις προϋποθέσεις που θέτει ο νόμος για προστασία των ταξιδιωτών από ενδεχόμενη αφερεγγυότητά τους.

35 απο τα ομορφότερα ποτάμια της Ελλάδας

To Εγκεκριμένο Σώμα έχει την ευθύνη να προβαίνει άμεσα σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, ώστε ταξιδιώτης ο οποίος έχει επηρεαστεί από την αφερεγγυότητα διοργανωτή ή εμπόρου να λάβει επιστροφή του ποσού που δικαιούται και να επαναπατρισθεί σε περίπτωση ταξιδιού στο εξωτερικό.

Για σκοπούς διευκόλυνσης όλων των ενδιαφερομένων, η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή έχει ετοιμάσει ενημερωτικό υλικό με τα βασικά δικαιώματα των ταξιδιωτών και με τις βασικές υποχρεώσεις των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα των ταξιδιωτικών υπηρεσιών, οι οποίες απορρέουν από τον νέο Νόμο.

Το ενημερωτικό υλικό και το κείμενο του νέου νόμου είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας και παροτρύνεται τόσο το καταναλωτικό κοινό όσο και οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα να τα μελετήσουν για την πληρέστερη ενημέρωσή τους.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να απευθύνεστε στα τηλέφωνα 22200913, 22200907.

πηγή: pronews.gr

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ