Ξενοδοχείο στο Μπαλί

Ύστερα από περίπου 3 μήνες αναστολής της λειτουργίας τους τα τουριστικά-εποχικά καταλύματα καλούνται να υιοθετήσουν όλα τα απαραίτητα υγειονομικά πρωτόκολλα για την ασφαλή διαμονή των ταξιδιωτών. Ειδικότερα, όλα τα τουριστικά καταλύματα που πρόκειται να επαναλειτουργήσουν για το έτος 2020, θα πρέπει να φέρουν το σήμα «Health First».

Το σήμα αυτό θα αναρτάται σε εμφανές σημείο του κοινόχρηστου χώρου υποδοχής του καταλύματος και θα αποδεικνύει ότι η επιχείρηση τηρεί τα πρωτόκολλα υγειονομικού περιεχομένου.

Βέβαια, ο Τάσος Δούσης σας προτείνει και κάποια tips καθαριότητας στα ξενοδοχεία που ίσως να μην ξέρετε!

Η διαδικασία πιστοποίησης του τουριστικού καταλύματος

Η Ομοσπονδία Τουριστικών Καταλυμάτων ‘Κύκλος”, αναφέρει πως η πιστοποίηση γίνεται μέσα από αίτηση του τουριστικού καταλύματος στο πρόγραμμα “Health First” μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα.

Ξενοδοχείο Δεξαμενή δωμάτιο, Κουρούτα

Παράλληλα, για την απόκτηση του σήματος Πιστοποίησης “Health First” θα πρέπει:

  • Να θεσπίζεται Σήμα Πιστοποίησης με τον τίτλο “Health First”, το οποίο είναι υποχρεωτικό για τις επιχειρήσεις τουριστικών καταλυμάτων που θα λειτουργήσουν κατά το έτος 2020.
  • Το Σήμα αναρτάται σε εμφανές σημείο του κοινόχρηστου χώρου υποδοχής του καταλύματος και αποδεικνύει ότι η επιχείρηση τηρεί τα πρωτόκολλα υγειονομικού περιεχομένου, όπως αποτυπώνονται κατά περίπτωση στα Παραρτήματα I και ΙΙ.
  • Η κατάρτιση του πρωτοκόλλου υγειονομικού περιεχομένου για τα κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα και η χορήγηση του Σήματος διεκπεραιώνεται ηλεκτρονικά μέσω ειδικής διαδικτυακής εφαρμογής του ΞΕΕ. Οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας/ ΕΟΔΥ μπορούν να αντλούν τα υποχρεωτικά στοιχεία επικοινωνίας για τον υπεύθυνο εφαρμογής του σχεδίου διαχείρισης ύποπτου κρούσματος και τον συνεργαζόμενο ιατρό ανάλογης ειδικότητας ή εμπειρίας, όπου αυτό είναι εφικτό, ή πάροχο υπηρεσιών δευτεροβάθμιας υγείας κάθε καταλύματος μέσω web service.
  • Για τα μη κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα, το Σήμα χορηγείται από το Υπουργείο Τουρισμού μετά από αίτηση της επιχείρησης, μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του (http://www.mintour.gov.gr/).
  • Το Σήμα αποτυπώνεται στο Παράρτημα IV, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης.
  • Για την έκδοση του Σήματος ενημερώνεται αυτόματα η Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού, στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας λειτουργεί το κατάλυμα.
  • Η ισχύς του παρόντος άρθρου άρχεται από την 20η Ιουνίου 2020.

Δείτε επίσης στο travelstyle.gr:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ