Δείτε παρακάτω όσα πρέπει να γνωρίζετε για τα επόμενα ταξίδια σας εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης αν αγοράζετε καπνό, αλκοόλ ή άλλα αγαθά…

Αν είστε ιδιώτης, δεν υπάρχουν όρια στα προϊόντα που μπορείτε να αγοράσετε και να μεταφέρετε όταν ταξιδεύετε στο εσωτερικό της ΕΕ, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά προορίζονται για δική σας χρήση και όχι για μεταπώληση. Οι φόροι (ΦΠΑ και ειδικοί φόροι κατανάλωσης) περιλαμβάνονται στην τιμή του προϊόντος στη χώρα όπου το αγοράσατε, οπότε δεν οφείλετε να πληρώσετε κάτι επιπλέον σε καμία άλλη χώρα της ΕΕ.

- Advertisement -

Ωστόσο, για να εξακριβώσουν αν τα προϊόντα που αγοράσατε είναι για δική σας χρήση, οι τελωνειακές αρχές της ΕΕ μπορούν να εξετάσουν διάφορα στοιχεία όπως, αν είστε ιδιοκτήτης ή υπάλληλος εμπορικής επιχείρησης, πώς είναι συσκευασμένα και μεταφέρονται τα εμπορεύματα κλπ. Εξετάζουν επίσης την ποσότητα των προϊόντων που μεταφέρετε

Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι κάθε χώρα της ΕΕ μπορεί να αποφασίσει για μια μέγιστη ποσότητα προϊόντων καπνού και αλκοολούχων ποτών που μπορείτε να φέρετε στη χώρα. Αυτά τα μέγιστα ποσά πρέπει να είναι τουλάχιστον:

  • 800 τσιγάρα
  • 400 πουράκια (cigarillos/πούρα βάρους μέχρι 3 γραμμάρια το καθένα)
  • 200 πούρα
  • 1 kg καπνού
  • 10 λίτρα οινοπνευματωδών ποτών
  • 20 λίτρα ενισχυμένου οίνου
  • 90 λίτρα κρασιού (συμπεριλαμβανομένου κατ ‘ανώτατο όριο 60 λίτρων αφρωδών οίνων)
  • 110 λίτρα μπύρας

Μεταφορά ποσοτήτων πάνω από τα όρια

Εάν οι τελωνειακές αρχές υποπτεύονται ότι έχετε μαζί σας προϊόντα που δεν προορίζονται για δική σας χρήση ή προορίζονται για μεταπώληση, μπορεί να σας ζητήσουν αποδεικτικά στοιχεία (απόδειξη αγοράς κ.λπ.). Αν δεν είστε σε θέση να παράσχετε επαρκή αποδεικτικά στοιχεία, μπορεί να σας ζητηθεί η καταβολή δασμών ή μπορεί τα προϊόντα σας να κατασχεθούν.

Μεταφορά μετρητών χρημάτων

Ο χρυσός οδηγός για τα όρια στα προϊόντα που θέλετε να μεταφέρετε εντός της Ε.Ε.

Αν σκοπεύετε να ταξιδέψετε από ή προς μια χώρα της ΕΕ έχοντας μαζί σας πάνω από 10.000 ευρώ σε μετρητά (ή το αντίστοιχο ποσό σε άλλα νομίσματα), πρέπει να τα δηλώσετε στις τελωνειακές αρχές. Εάν δεν το κάνετε, ενδέχεται τα χρήματά σας να κατασχεθούν από τις τελωνειακές αρχές, ενώ μπορεί να σας επιβληθεί πρόστιμο. Πρέπει να γνωρίζετε ότι οι τελωνειακές αρχές μπορούν να πραγματοποιούν ατομικούς ελέγχους, καθώς και ελέγχους στις αποσκευές και/ή στο όχημά σας.

Αν θέλετε να ταξιδέψετε σε διάφορες χώρες της ΕΕ έχοντας μαζί σας πάνω από 10.000 ευρώ σε μετρητά (ή το αντίστοιχο ποσό σε άλλα νομίσματα), θα πρέπει να ενημερωθείτε από τις τελωνειακές αρχές των χωρών εξόδου, εισόδου και διέλευσης για το αν θα πρέπει να τα δηλώσετε.

Οινοπνευματώδη ποτά

Ο χρυσός οδηγός για τα όρια στα προϊόντα που θέλετε να μεταφέρετε εντός της Ε.Ε.

Μπορείτε να μεταφέρετε 4 λίτρα μη αφρώδους οίνου και 16 λίτρα μπίρας. Μπορείτε επίσης να μεταφέρετε συνολικά 1 λίτρο αλκοολούχων ποτών άνω των 22 % vol. ή 1 λίτρο μη μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης 80 % vol. (ή άνω) ή 2 λίτρα ενισχυμένου ή αφρώδους οίνου

Καθεμιά από αυτές τις ποσότητες αντιπροσωπεύει το 100% του συνόλου αυτής της τελευταίας απαλλαγής, αλλά μπορείτε να τις χρησιμοποιήσετε και συνδυαστικά. Για παράδειγμα, μπορείτε να μεταφέρετε μισό λίτρο αλκοολούχων ποτών και 1 λίτρο ενισχυμένου οίνου – το καθένα αντιπροσωπεύει το ήμισυ αυτής της απαλλαγής.

Μεταφορά προϊόντων καπνού

Ο χρυσός οδηγός για τα όρια στα προϊόντα που θέλετε να μεταφέρετε εντός της Ε.Ε.

Υπάρχει υψηλότερο ή κατώτερο όριο προϊόντων καπνού που μπορείτε να μεταφέρετε, ανάλογα με τη χώρα της ΕΕ που επισκέπτεστε. Εάν μια χώρα της ΕΕ εφαρμόσει τα κατώτατα όρια, μπορεί είτε να τα εφαρμόσει μόνο στους ταξιδιώτες που ταξιδεύουν μέσω θαλάσσης ή στεριάς (Βουλγαρία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Λετονία, Λιθουανία, Πολωνία και Σλοβακία) ή σε όλους τους ταξιδιώτες (Εσθονία και Ρουμανία).

*Εάν είστε κάτω των 17 ετών δεν δικαιούστε απαλλαγή από δασμούς για τον καπνό ή το οινόπνευμα.

Άλλα αγαθά (π.χ. αρώματα)

Μπορείτε να μεταφέρετε και άλλα αγαθά αξίας μέχρι 300 ευρώ ανά ταξιδιώτη, ή 430 ευρώ για ταξιδιώτες που ταξιδεύουν αεροπορικώς ή δια θαλάσσης. Ορισμένες χώρες της ΕΕ εφαρμόζουν χαμηλότερο όριο, 150 ευρώ, για τους ταξιδιώτες κάτω των 15 ετών.

Μεταφορά καυσίμων

Μπορείτε να μεταφέρετε 10 λίτρα (κατ ‘ανώτατο όριο) σε ένα φορητό δοχείο, επιπλέον του καυσίμου που περιέχεται στη δεξαμενή καυσίμου. Ο κανόνας αυτός ισχύει για κάθε τύπο μηχανοκίνητου οχήματος.

ΦΠΑ και ειδικοί φόροι κατανάλωσης κατά την είσοδό σας στην ΕΕ

Εάν ταξιδεύετε στην ΕΕ από χώρα εκτός ΕΕ, μπορείτε να μεταφέρετε μαζί σας αγαθά χωρίς να πληρώσετε ΦΠΑ και ειδικούς φόρους κατανάλωσης, εντός των ορίων ποσοτήτων που ορίζονται παρακάτω και εφόσον δεν προορίζονται για μεταπώληση. Οι ίδιοι κανόνες ισχύουν αν ταξιδεύετε από τα Κανάρια Νησιά, τα Νησιά της Μάγχης, το Γιβραλτάρ και άλλα εδάφη στα οποία δεν ισχύουν οι κανόνες της ΕΕ για τον ΦΠΑ και τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης.

Διέλευση στην ΕΕ μέσω Ελβετίας ή άλλης τρίτης χώρας

Εάν ταξιδεύετε από μια χώρα της ΕΕ σε άλλη χώρα της ΕΕ μέσω της Ελβετίας, ισχύουν οι ελβετικοί τελωνειακοί κανόνες.

Εάν μεταφέρετε ποσότητες αλκοόλ ή καπνού πάνω από τα όρια που επιτρέπονται στην Ελβετία, πρέπει να τα δηλώσετε όταν εισέλθετε στην Ελβετία και όταν επανεισέλθετε στην ΕΕ. Στην Ελβετία μπορεί να σας ζητηθεί να παράσχετε οικονομική εγγύηση η οποία θα σας επιστραφεί όταν εγκαταλείψετε τη χώρα με τα εμπορεύματα.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε τη σελίδα Your Europe.

Διαβάστε επίσης:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ