Olympic Air αεροπλάνα

Η Olympic Air ανακοίνωσε την αναστολή πτήσεων εξωτερικού από την Πέμπτη 26 Μαρτίου και μέχρι την Πέμπτη 30 Απριλίου, ενώ παράλληλα διατηρεί ένα μικρό σε συχνότητες πτητικό πρόγραμμα εσωτερικού, λόγω της διασποράς του κορονοϊού Covid-19. Ποιες πτήσεις εσωτερικού θα εκτελούνται;

Ενημερώνει, επίσης, ότι συνεχίζουν τις πτήσεις σε εξωτερικό και εσωτερικό για:

 • να εκτελούν ειδικές πτήσεις για τον επαναπατρισμό των Ελλήνων όποτε ζητείται
 • για τη διευκόλυνση των αρμόδιων αρχών στο έργο τους
 • για τη μεταφορά αναγκαίου ιατροφαρμακευτικού υλικού για τη χώρα μας

Κατόπιν εντολής της Ελληνικής Κυβέρνησης για τον περιορισμό της πανδημίας COVID-19, ισχύουν τα εξής:

Περιορισμοί αεροπορικών μετακινήσεων εντός Ελλάδας

Στο πλαίσιο της υλοποίησης της Κοινής Υπουργικής Απόφασης (υπ’ αριθμ. Δ1α/Γ.Π. οικ 20036/22-3-2020, ΦΕΚ Β 986/20) επισημαίνεται ότι η αεροπορική μεταφορά πολιτών εντός της Ελληνικής Επικράτειας υπόκειται στους όρους και προϋποθέσεις που αναφέρονται στην υπόψη ΚΥΑ.

Από τα περιοριστικά μέτρα εξαιρούνται μετακινήσεις των πολιτών για την εξυπηρέτηση ζωτικών, προσωπικών ή επαγγελματικών αναγκών τους που δεν μπορούν να ικανοποιηθούν με άλλον τρόπο και οι οποίες επιτρέπονται συγκεκριμένα για τους ακόλουθους περιοριστικά αναφερόμενους λόγους:

 1. Μετάβαση για επαγγελματικούς λόγους με υποχρεωτική βεβαίωση εργοδότη τύπου Α.
 2. Εφάπαξ μετάβαση στον τόπο της μόνιμης κατοικίας με υποχρεωτική Βεβαίωση Κατοικίας Ειδικής Χρήσης, που λαμβάνεται ατελώς από τον ιστότοπο www.aade.gr, ή αντίγραφο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος Ε1.

Ο πολίτης για την κατ’ εξαίρεση αεροπορική του μετακίνηση θα πρέπει να εξασφαλίσει τα προβλεπόμενα από την παρ. 3 του άρθρου πρώτου της υπόψη ΚΥΑ  υπ’ αριθμ. Δ1α/Γ.Π. οικ 20036/22-3-2020 (ΦΕΚ Β 986/20), ήτοι:

Να φέρει υποχρεωτικά μαζί του την αστυνομική του ταυτότητα ή διαβατήριο, καθώς και βεβαίωση κίνησης, σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή.

Οι βεβαιώσεις μπορούν να λαμβάνονται:

 • από την ηλεκτρονική σελίδα forma.gov.gr και να συμπληρώνονται από τον πολίτη
 • ή να χορηγούνται μέσω δωρεάν τηλεπικοινωνιακού μηνύματος (sms) στον ειδικό αριθμό 13033 απευθείας στο κινητό τηλέφωνο του ενδιαφερομένου
 • ή να αντιγράφονται έντυπα ή ιδιογράφως κατά το περιεχόμενο του οικείου υποδείγματος που αναρτάται στον ιστότοπο forma.gov.gr.
Διαβάστε ακόμα:  ΗΠΑ: Ένταλμα κατάσχεσης σε αεροσκάφος Ρώσου βουλευτή

Δείτε και την ανακοίνωση της Aegean για την αναστολή όλων των πτήσεων εξωτερικού!

Κατ’ οίκον αυτοπεριορισμός εισερχόμενων στην Ελλάδα, επιβατών 

Aπό τις 20 Μαρτίου 2020 όλοι οι αφικνούμενοι επιβάτες από το εξωτερικό θα παραμένουν μετά την άφιξή τους, σε κατ’ οίκον αυτοπεριορισμό για 14 ημέρες και θα υποχρεούνται να συμπληρώσουν ειδικό έντυπο των αρμόδιων κρατικών υπηρεσιών για την καταγραφή των στοιχείων επικοινωνίας και διαμονής (passenger locator form). Τα σχετικά έντυπα θα μοιράζονται στους επιβάτες εν πτήσει από το πλήρωμα καμπίνας. (www.olympicair.com)

*Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τα ανωτέρω, η είσοδος στη χώρα δεν θα επιτρέπεται. 

Από το μέτρο αυτό εξαιρούνται: 

 • Οι Επιβάτες transit
 • Πληρώματα Αεροσκαφών
 • Εμπορευματικές Πτήσεις
 • Κρατικές Πτήσεις
 • Πτήσεις για ανθρωπιστικούς και υγειονομικούς λόγους
 • Στρατιωτικές Πτήσεις
 • Πτήσεις FRONTEX

Δείτε επίσης στο travelstyle.gr:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ